DOĞU KARADENİZ’DE BİR TARİH ANITI: RİZE KALESİ

Rize Kalesi, şehir merkezinin güneybatısında yer alır. İç kale ve aşağı kaleden meydana gelmektedir. Yoğun yerleşme sebebiyle aşağı kale tamamen yok olmuş, batı tarafındaki bazı sur parçaları günümüze kadar gelebilmiştir. İç kale, 150 metrelik doğal bir yükselti üzerinde kurulmuştur. Aşağı kale surlarının bazı bölümlerinin Trabzon İmparatoru Alexios II zamanında yapıldığı sanılmaktadır. Osmanlı döneminde onarım görmüştür.