ANTİK DÖNEMDEN BERİ CANLI BİR ŞEHİR: GİRESUN

Giresun şehri, denize doğru uzanan yarımadanın üzerinde yer almaktadır. Bugünkü şehrin 2 kilometre batısında, Çıtlakkale mahallesinin yerinde kurulan Antik Kerasus’un adının o zamanlar çevrede çok sayıda bulunan kiraz ağacını ifade eden “Kerasea”dan geldiği sanılmakla birlikte, Giresun Kalesi'nin doğu ve batı yakasına düşen iki koyun boynuzu andırması dolayısıyla, boynuz anlamına gelen “Keras” kelimesinden geldiği de düşünülmektedir.