BİR SEVDA GÜZERGÂHI: KALE YOLU

“Sevda Yolu” adıyla da anılan Giresun Kalesi'ne giden yol, günümüzde piknik ve günübirlik kullanım alanı olarak kullanılmaktadır.