a

Proje Hakk─▒nda

Globalle┼čmeyle ortaya ç─▒kan ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel de─či┼čmeler, al─▒┼čkanl─▒klar ve ihtiyaçlar üzerinde büyük etkiler yaratm─▒┼č, buna paralel olarak uluslararas─▒ düzeydeki yayg─▒n turizm hareketi, bir tür sanayi haline gelmi┼čtir. Kalk─▒nmay─▒ tetikleyen sektörlerinden biri olan turizm, i┼č hacmini geli┼čtiren, gelir yaratan, istihdam alanlar─▒ açan, sosyal ve kültürel hayat ile toplumsal geli┼čmeyi etkileyen bir nitelik kazanm─▒┼čt─▒r. Bu nitelik, dünyada turizme yönelik bölgesel ilgiyi de artt─▒rm─▒┼čt─▒r. Turizmin özellikle geli┼čmekte olan ülkelerin ödemeler dengesine yapt─▒─č─▒ olumlu katk─▒lar, turizm stratejilerinin geli┼čtirilmesi çabalar─▒n─▒ devletin düzenleyici rolü sayesinde yo─čunla┼čt─▒rm─▒┼čsa da, bu çabalar, merkeziyetçi bir yakla┼č─▒mla yap─▒land─▒r─▒ld─▒─č─▒ndan ço─ču kez istenen etkiyi göstermemi┼čtir. Oysa bugün dünya turizminde ülke tan─▒t─▒m─▒na oldu─ču kadar, bölge tan─▒t─▒m─▒na da önem verilmektedir. ─░┼čte bu ba─člamda “Karadeniz Ürünü”nün geli┼čtirilmesi ve alt ba┼čl─▒klar halinde çe┼čitlendirilmesi gibi konular─▒ dikkate alan bir yakla┼č─▒mla "Gezdikçe Gördükçe" (Her Yönüyle Karadeniz Projesi) projesi haz─▒rland─▒.
 
 
Projenin temel felsefesi birkaç noktada toplanmaktad─▒r. Bunlar, hedef kitleye yönelik turizm ürünlerinin ön plana ç─▒kar─▒lmas─▒; farkl─▒ ve özgün de─čerlere sad─▒k kal─▒narak bu de─čerlerin ça─čda┼č bir üslupla vurgulanmas─▒; toplam kalitenin öne ç─▒kar─▒lmas─▒; kültürel, tarihî ve do─čal miras birikimimizin tan─▒t─▒lmas─▒; ürün üstünlüklerimizin vurgulanmas─▒; turizmi çe┼čitlendiren, görsel ve içerik anlam─▒nda zenginlikçi bir yöntem kullanan, bunlar─▒ yaparken özgün ve ça─čda┼č teknolojileri maksimum kullanan bir anlay─▒┼č─▒n geli┼čtirilmesidir. Ayr─▒ca proje, disiplinler aras─▒ bir çal─▒┼čmayla proje aktörlerini kal─▒c─▒ bir ortak hedef etraf─▒nda bulu┼čturabilmekte, Karadeniz'in ticarî, kültürel ve sanatsal aktörlerini bir araya getiren, i┼čbirli─čini kolayla┼čt─▒ran, farkl─▒ entelektüel birikimleri ortak bir hedef etraf─▒nda toplayabilen ortak bilince vurgu yapmaktad─▒r. "Gezdikçe Gördükçe"  Projesi, Karadeniz'in mimarî, tarihî, sanatsal ve kültürel de─čerlerini tan─▒tmay─▒ ve turistik aktiviteyi artt─▒rmay─▒, bunlar─▒ kal─▒c─▒ ba┼čar─▒ya dönü┼čtürmeyi hedefleyen yap─▒s─▒yla bölgenin haf─▒zas─▒n─▒ tazeleme, fiziksel ve sanatsal yap─▒s─▒n─▒ farkl─▒ mecralarda yeniden yorumlama misyonuyla olu┼čturulmu┼čtur.