BORÇKA’DA BİR VALİLİK HATIRASI: DEMİRCİLER KÖPRÜSÜ

Demirciler Köyü yöresinde “Çhala Köprüsü” olarak adlandırılan yapının, aslen aynı köyden olan Köstence Valisi Osman Paşa tarafından onsekizinci yüzyılda yaptırıldığı sanılmaktadır. Kitabesi bulunmayan köprü, Handüzü ile Elmalı mahallelerini birbirine bağlamaktadır. Tek gözlü ve yolunun eğimli olduğu köprüler grubuna giren köprünün gözü iki kademeli sivri kemerle belirlenmiştir. Her iki yöndeki korkuluk duvarları sağlamdır.