BİN YILLIK BİR ANIT: BARHAL KİLİSESİ

Barhal Kilisesi, 9. yüzyılda yapılarak Vaftizci Yahya’ya adanmıştır. Kiliseye kuzey, güney ve batı duvarı ortasındaki üç kapı açıklığından girilir. Yapının cepheleri ve pencere kemerlerinde, bitkisel ve geometrik motifler ile figürlü bezemeler görülür.